Bruschette

Bruschette con fichi e noci

La Bruschetta (plur: le bruschette) är ursprungligen en piatto povero, det vill säga en fattigmansrätt. Anledningen är egentligen inte så märklig – från början var det…