Blev invånarna i Pompei förgiftade?

Pompei gata
Ett vulkanutbrott ödelade år 79 e.Kr. Pompei - men en ny undersökning visar att invånarnas hälsa kanske resan var hotad på grund av stadens läge... Foto: Granham-H, CC.

År 79 e.Kr. drabbades Pompei av ett stort vulkanutbrott, och på kort tid begravdes hela staden av ett tjockt lager av sten och aska. Katastrofen kostade minst ett par tusen människor livet. Men en ny dansk undersökning antyder, att invånarnas liv redan tidigare var hotat på grund av giftigt dricksvatten.

Gift i vattenförsörjningen

Historiens romare utvecklade ett avancerat vattensystem, som förbättrade städernas sanitära förhållande betydligt, i förhållande till vad som varit dåtidens standard. Man använde dock bly i vattenrören, vilket några historiker menar kan har gett invånarna i Rom – och i andra större städer i Romarriket – allvarliga hälsoproblem, på grund av en förhöjd blyhalt i kroppen, vilket till syvende och sist också kan ha varit en anledning till Romarrikets fall.

Kaare Lund Rasmussen, som är lektor i Kemi på Syddansk Universitet anser dock inte att denna hypotes är särskilt sannolik, då kalavlagringar di de flesta fall snabbt skulle ha förseglat rören och minskat utsläppet av bly i dricksvattnet avsevärt.

Däremot visar en ny analys från Syddansk Universitet, som man utfört på en bit av vattenrören från Pompei, att det utöver bly också innehåller en alarmerande hög nivå av metallen antimon – en metal som ger en akutare förgiftning än bly. Symptomen på antimon-förgiftning inkluderar våldsamma kräkningar, diarré samt lever- och njurskador. I de värsta fall kan man få hjärtstopp.

Pompei vulkan
Det var Vesuvius aska som ödelade Pompei. Men kanske hade vulkanen redan i förväg förgiftat stadens invånare. Foto: Pug Girl, CC.
Pompei ofre
Avgjutningarna av de människor, som fångades i staden efter Vesuvius utbrott, är ett bevis på katastrofen som gör stora intryck på de flesta besökare än idag. Foto: Hardo Müller, CC.

Större risk nära Vesuvius

Analysen av en liten bit vattenrör räcker dock inte till, att Kaare Lund Rasmussen vågar fastslå med säkerhet, att antimon-förgiftningen har varit utbredd i Pompei eller att det generellt var ett problem i Romarriket.

Det är dock sannolikt, att just invånarna i Pompei under årtionden var utsatta för en förhöjd koncentration av antimon i dricksvattnet, endast på grund av närheten till vulkanen Vesuvius. Nära vulkaner förekommer nämligen ofta ett naturligt innehåll av antimon i grundvattnet.

Upplev Pompei på en resa till Campania

Reser du till regionen Campania i södra Italien, kan en utflykt till Pompei varmt rekommenderas. Men den dramatiska historien i bakhuvudet, är det fascinerande att gå en tur på de gamla gatorna i resten av staden, som sedan länge är upptagen på UNESCOs lista över världsarv.

Pompei är dock bara en av många höjdpunkter du kan uppleva på en resa till Campania. Detta är också regionen som rymmer en av världens vackraste kuststräckor, Amalfikusten, och den pulserande storstaden Napoli.

Taggar från inlägget
Skriven av
Mer från Mikkel H.

Nu kan du komma upp på toppen av Colosseum

För första gången på 40 år öppnas nu de översta våningarna i...
Läs mer